Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach od kwoty 380 zł i dotyczy wyłącznie dostawy na terenie Polski.

Reklamacje

Z ogromną starannością wykonujemy wszystkie nasze produkty a przed wysyłką staramy się skontrolować każdy najmniejszy nawet szew. Jeżeli jednak zauważysz niezgodność produktu z zamówieniem lub jakąkolwiek jego wadę, skontaktuj się z nami niezwłocznie lub złóż reklamację.

Jako sprzedawca odpowiadamy za jakość każdego produktu a z odpowiedzialności tej nie są wykluczone towary personalizowane, wykonane na zamówienie według projektu Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych żądań znajdują się w ULOTCE INFORMACYJNEJ UOKIK oraz na stronie UOKIK.GOV.PL.

 • Reklamowany produkt należy odesłać lub przynieść do Pracowni Mana Mana pod adres:
  Mana Mana, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Redłowo), Al. Zwycięstwa 96/98 Budynek I D, lokal 43, 81-451 Gdynia. W przypadku wysyłki prosimy o dopisanie w widocznym miejscu na paczce słowa "Reklamacja".

 • Reklamacją nie może być objęta wada spowodowana przez kupującego, w tym wada powstała w wyniku niewłaściwego korzystania z produktu, braku należytej konserwacji, czy uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania.

 • Do zareklamowania produktu nie jest konieczny paragon.

 • 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za wydawany towar więc jeżeli reklamacja zostanie przez nas uznana to nie poniesiesz żadnych kosztów związanych zarówno z przesyłkami w obie strony, naprawą jak i wymianą towaru na nowy.

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego).

Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją Sprzedawcy.
Reklamacja dotycząca Produktu powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Mana Mana, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Redłowo), Al. Zwycięstwa 96/98 Budynek I D, lokal 43, 81-451 Gdynia, wraz z dostarczonym Sprzedawcy Produktem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

Reklamacja dotycząca Usług Elektronicznych powinna zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Mana Mana, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Redłowo), Al. Zwycięstwa 96/98 Budynek I D, lokal 43, 81-451 Gdynia lub w formie elektronicznej e-mailem na adres: czesc@manashop.pl

W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedawca w jak najkrótszym czasie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunie ową wadę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • domagać się wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady Produktu. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

W opisie reklamacji Klient powinien podać:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (rodzaj i data wystąpienia wady);
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uważa się, za uzasadnione jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku, gdy do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi lub do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Mana Mana, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Redłowo), Al. Zwycięstwa 96/98 Budynek I D, lokal 43, 81-451 Gdynia.
Jeżeli jednak ze względu rodzaj Produktu, na rodzaj wady lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione albo niemożliwe, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Twój koszyk 0

Brakuje 380,00 do darmowej dostawy na terenie Polski.

Gratulacje! Darmowa dostawa na terenie Polski jest aktywna.

Kosz dostawy produktów fizycznych zostanie wyliczony w kolejnym kroku na podstawie Twojej lokalizacji

Suma:

0,00

Przejdź do podsumowania

Ustawienia Ciasteczek

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić Ci płynne korzystanie z naszych usług. Korzystając z naszego sklepu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz jednak w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.